Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

Polityka Prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie prezentacją online MIYAWAKI GmbH. Chcielibyśmy przedstawić następujące wiadomości informujące o środkach ochrony danych podjętych w naszej firmie oraz o prawach wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych.

Zakres ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych osobowych jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych tj. wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby fizycznej. Obejmuje to np. nazwiska, adres pocztowy, adres email, adres IP lub numer telefonu.

Dane osobowe, zakres przetwarzania i przechowywania

Generalnie nie ma potrzeby podawania jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z naszej prezentacji online. Rejestracja Twoich danych osobowych za pomocą konta użytkownika nie jest konieczne. Jednak w celu świadczenia naszych usług możemy w niektórych przypadkach potrzebować Twoich danych osobowych. Dotyczy to głównie usług wynikających z korzystania z naszego formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie, takiego jak prośba o przesłanie materiałów informacyjnych, odpowiedź na konkretne zapytanie oraz inne usługi wynikające z tych zapytań. Gdy prosisz nas o świadczenie usługi, zbieramy i przechowujemy twoje dane tylko w zakresie, który jest naprawdę niezbędny do świadczenia tej konkretnej usługi lub wykonywania konkretnej umowy. Tym samym odnosimy się do legalności przetwarzania jak opisano w art. 6 ust. 1 (b) i (f) RODO.

Twoje dane zostaną usunięte lub zabezpieczone, gdy tylko nie będzie potrzeby wykorzystywania ich do wymienionych celów, o ile pozwolą na to wymogi prawne. Ponadto, nie przekazujemy ani nie udostępniamy twoich danych stronom trzecim bez twojej szczególnej zgody, chyba że takie ujawnienie jest konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy.

Ujawnienie informacji instytucjom rządowym i władzom mającym prawo do takich informacji będzie miało miejsce wyłącznie w ramach naszych ustawowych obowiązków informacyjnych lub jeżeli jesteśmy zobligowani decyzją prawną do ujawnienia takich danych.

Pracownicy MIYAWAKI GmbH, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies tj. plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w tymczasowej pamięci Twojej przeglądarki. Przez wykorzystanie zapisanych danych (tj. identyfikatora plików cookies, adresu IP, typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego) twój komputer może być rozpoznany po ponownym wywołaniu strony internetowej. Pliki cookies używane są do optymalizacji strony internetowej i stworzenia konstrukcji przyjaznej  użytkownikowi tj. by była możliwa łatwa nawigacja i prawidłowe wyświetlenie strony internetowej.

Możesz jednak usunąć pliki cookies ręcznie, wyłączyć zapis lub ustawić w przeglądarce by informowała cię za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane.

Formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami poprzez nasz formularz na stronie internetowej z jakimkolwiek zapotrzebowaniem, informacje podane przez użytkownika przechowywane są w celu przetworzenia Twojego zapotrzebowania oraz świadczenia powiązanych usług. W celu kontrolnym masz możliwość przesłania kopii twojego zapytania na twój komputer poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Analiza ruchu na stronie

Aby poprawić jakość naszej strony internetowej przechowujemy dane na temat używania naszej strony do celów statystycznych. Używając analizatora dzienników AWStats automatycznie gromadzone są następujące dane:

IP odwiedzającego
Godzina i czas trwania wizyty
Przeglądane strony
Typ pliku
Protokół przesyłania
Kod statusu HTTP
Ilość wysłanych danych (bajt)
Polecający
Używana przeglądarka

Adres IP przechowywany będzie anonimowo. Danych nie można przypisać osobie możliwej do zidentyfikowania. Generowanie osobistych profili użytkowników jest wykluczone.

Prawo do informacji i prawo do usunięcia

Masz prawo do uzyskania w dowolnym czasie informacji na temat twoich danych personalnych zgromadzonych przez nas, bez opłat i bez konieczności podania jakiegokolwiek powodu. W dowolnym momencie możesz poprosić nas o zablokowanie, sprostowanie lub usunięcie danych personalnych, które zebraliśmy na Twój temat. Ponadto możesz w każdej chwili odwołać swoje zezwolenie na anonimowe lub pseudonimizowane (depersonalizowane) gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Możesz również w dowolnym momencie odwołać udzielone nam pozwolenie na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, bez konieczności podawania jakichkolwiek powodów. W takich przypadkach prosimy o kontakt poprzez adres podany poniżej.

Mogą jednak istnieć powody sprzeciwiające się usunięciu danych osobowych, gdy mają zastosowanie przepisy prawne dotyczące ich przechowywania  (okres zatrzymania w celach handlowych i podatkowych).

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności jeśli będzie to  wymagane przez regulacje prawne lub zmiany w usługach oferowanych na naszej stronie internetowej. W takiej sytuacji nowa Polityka Prywatności stanie się ważna po nowej wizycie na naszej stronie internetowej.

Google Analytics

Ta strona używa funkcji analizy internetowej Google Analytics. Dostawca jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Google Analytics używa tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacja generowana przez cookies na temat Twojego użytkowania tej strony jest przesyłana do serwera Google w USA i przechowywana tam.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu operatorowi strony. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Wtyczki przeglądarki

Możesz uniknąć przechowywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto, możesz uniknąć gromadzenia przez Google danych generowanych przez pliki cookies związane z twoim używaniem tej strony (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem i zainstalowanie jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu twoich danych przez Google Analysics poprzez kliknięcie na następujący link. Zostanie ustawiony plik cookie o rezygnacji, aby aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: wyłącz Google Analytics

Więcej informacji jak sobie poradzić z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy kontrakt z Google na przetwarzanie umów oraz w pełni wdrażamy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Funkcje demograficzne w Google Analythics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analythic. Wynikiem tego, przygotowywane raporty mogą zawierac informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach z Google oraz z danych użytkowników zewnętrznych. Tych danych nie można przypisać konkretnej osobie. Możesz wyłączyć te punkcję w każdej chwili poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics jak opisano w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Okres przechowywania

Dane Google i informacje na poziomie użytkownika powiązane z plikami cookie, identyfikatorem użytkownika (np. ID użytkownika) lub ID promocyjnym (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklamowe Androida) zostaną zanonimizowane po 14 miesiącach lub usunięte. Szczegóły można znaleźć pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

Adres kontaktowy i kontroler

MIYAWAKI GmbH
Birnbaumsmühle 65
15234 Frankrurt (nad Odrą)
Germany

Tel.: +49-335-8694-5211
E-Mail: info@miyawaki.de