Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

ODWADNIACZE POWIETRZA

Odwadniacze powietrza zaprojektowane są do ciągłego odprowadzania kondensatu ze zbiorników, rurociągów i innych elementów systemów sprężonego powietrza i gazów.

W zależności od parametrów operacyjnych i aplikacji dostępny jest bardzo szeroki zakres typów odwadniaczy. Większość tych odwadniaczy może być zaopatrzona w przewód wyrównawczy aby zapewnić możliwość powrotu powietrza do układu z odwadniacza oraz aby zapobiegać blokadom powietrznym. Przewód wyrównawczy nie jest zazwyczaj potrzebny jeśli odwadniacz zabudowany jest bezpośrednio pod odwadnianym urządzeniem lub gdy odwadniacz zainstalowany jest pionowo.

Miyawaki oferuje różne rodzaje materiałów gniazd i korpusów (włącznie ze stalą nierdzewną) do odprowadzania kondensatu z gazów specjalnych.

Specyfikacja

Model
Typ
Dostępne
Wielkości
Dostępne
przyłącza
Maksy-
malne
ciśnienie
operacyjne
MPa
(psig)
Maksy-
malna
Tempera-
tura
Opera-
cyjna
°C
(°F)
Materiał korpusu
i pokrywy
Maksy-
malna
wydajność

kg/h
(lb/h)
Pobierz
AG11
Odwadniacz
Pływakowy
1/2", 3/4"
Gwintowane
Rc i NPT
0,97
(140)
100
(212)
Żeliwo Szare FC250 (GG25)
1.400
(3,080)

AG12
3/4", 1"
AGH29AGH29W
1/2" - 2"1/2" - 1"
Flanged
JIS, ASME, DIN

Gniazda do spawania
JIS, ASME, DIN
4,5
(652)
400
(752)
Staliwo SCPH2
(GS-C25)
1.500
(3,300)

AGU29AGU29W
1/2" - 2"1/2" - 1"
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN

Gniazda do spawania
JIS, ASME, DIN
4,5
(652)
400
(752)
Stal
Nier-
dzewna
AGC1V
1/2" - 1"
Pionowa Instalacja
Gwintowane
Rc i NPT
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
Gniazda do spawania
JIS, ASME, DIN
2,1
(305)
350
(662)
Stal
Nier-
dzewna
280
(616)

AE8
Odwadniacz dzwonowy
1/2" - 1"
Gwintowane
Rc i NPT
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
0,97
(140)
220
(428)
Żeliwo Sferoidalne FCD450 (GGG40.3)
470
(1,034)

AV
Odwadniacz
termo-
dynamiczny
1/2" - 1"
Gwintowane Rc i NPT
0,97
(140)
150
(302)
Żeliwo Szare
FC250 (GG25)
1.400
(3,080)
AGH12
Odwadniacz
Pływakowy
1/2" - 1"
Gniazda do spawania
JIS, ASME, DIN
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
4,5
(652)
425
(800)
Staliwo SCPH2
(GS-C25)
1.000
(2,200)

AGH50
Odwadniacz Pływakowy
2" - 4"
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
3,2
(464)
400
(752)
Staliwo SCPH2
(GS-C25)
3.200
(7,040)

Przykład Instalacji

Zasada działania

powietrze

zimny kondensat

Podczas rozruchu kondensat napływa do odwadniacza. Pływak unosi się w górę, a kondensat jest odprowadzany przez w pełni otwarty zawór. Powietrze, które napływa wraz z kondensatem gromadzi się w górnej części odwadniacza. Aby zapobiegać korkom powietrznym należy zastosować rurkę wyrównawczą ciśnienia, która łączy górną część odwadniacza z odwadnianym urządzeniem co umożliwia powrót powietrza z odwadniacza do urządzenia.

Kondensat ciągle napływa do odwadniacza. Zależnie od ilości napływającego kondensatu pływak będzie unosił się lub opadał przymykając lub uchylając zawór. Standardowo w odwadniaczu utrzymuje się określony poziom stały cieczy więc odwadniacz odprowadza kondensat w sposób ciągły. Powietrze powraca do układu przez rurkę wyrównawczą ciśnienia.