Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

ZAWORY REDUKCYJNE

Zawory redukcyjne zaprojektowane zostały aby regulować ciśnienie wylotowe i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Zawór redukcyjny powinien utrzymywać stałe i stabilne ciśnienie wylotowe przy utrzymaniu wymaganego przepływu czyli automatycznie dopasowywać się do wymagań układu odbiorczego. W zależności od modelu reduktory MIYAWAKI zaprojektowane są dla pary, gazów, powietrza i cieczy. MIYAWAKI produkuje następujące typy zaworów redukcyjnych:

Typy:

  • Zawory redukcyjne bezpośredniego działania RE1, RE20, REH20, REC20, REC1 i RE2 dla pary
  • Zawory pilotowe RE3 i RE10N dla pary
  • Zawory redukcyjne z rurką impulsową RE20L, REH20L i REC20L dla pary
  • Zawory redukcyjne bezpośredniego działania REA20, REAH20 i REAC20 dla powietrza, gazów i cieczy
  • Zawory redukcyjne z rurką impulsową REA20L, REAH20L i REAC20L dla powietrza gazów i cieczy

Specyfikacja

Model
Dostępne
wielkości
Dostępne
przyłącza
Maksymalne
ciśnienie
operacyjne
MPa
(psig)
Maksymalna
temperatura
operacyjna
°C
(°F)
Zakres
ciśnienia
wylotowego
MPa
(psig)
Materiał korpusu
i pokrywy
Pobierz
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania dla pary
RE1
1/2"- 1"
Gwintowane
Rc i NPT
1,6
(230)
204
(399)
0,05-1,0
(7-145)
Mosiądz

RE2
3/8"
1,0
(145)
184
(363)
0,1-0,5
(14-72)
RE20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
PN16:
1,5 (218)
PN25:
2,2 (309)
350 (662)
0,05-1,6
(7.3-230)
Żeliwo sferoidalne

REH20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
2,8
(406)
400
(752)
0,05-1,6
(7.3-230)
Staliwo
REC20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
2,9
(420)
400
(752)
0,05-1,6
(7.3-230)
Stal nierdzewna
REC1
1/2" – 1"
Gwintowane
Rc i NPT
1,6
(230)
220
(428)
0,02-1,0
(2,9-145)
Stal nierdzewna

REC1F
DN15-25
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN-EN
1,6
(230)
220
(428)
0,02-1,0
(2,9-145)
Pilotowe zawory redukcyjne dla pary
RE3
1/2"-2"
Gwintowane
Rc, NPT
1,6
(230)
220
(428)
0,03-1,2
(4,4-174)
Mosiądz

RE10N
DIN DN15-50
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN-EN
1,6
(230)
220
(428)
0,03-1,2
(4,4-174)
Żeliwo sferoidalne

Zawory redukcyjne z rurką impulsową dla pary
RE20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
PN16:
1,5 (218)
PN25:
2,2 (309)
350 (662)
0,05-1,0
(7.3-145)
Żeliwo sferoidalne

REH20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
2,8
(406)
400
(752)
0,05-1,0
(7.3-145)
Staliwo
REC20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
2,9
(420)
400
(752)
0,05-1,0
(7.3-145)
Stal nierdzewna
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania dla powietrza, gazów i cieczy
REA20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
PN16:
1,6 (230)
PN25:
2,5 (362)
350 (662)
0,05-1,6
(7.3-230)
Żeliwo sferoidalne

REAH20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
4,0
(580)
400
(752)
0,05-1,6
(7.3-230)
Staliwo
REAC20
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
4,0
(580)
400
(752)
0,05-1,6
(7.3-230)
Stal nierdzewna
Zawory redukcyjne z rurką impulsową dla powietrza, gazów i cieczy
REA20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
PN16:
1,6 (230)
PN25:
2,5 (362)
350 (662)
0,05-1,0
(7.3-145)
Żeliwo sferoidalne

REAH20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
4,0
(580)
400
(752)
0,05-1,0
(7.3-145)
Staliwo
REAC20L
1/2"-8"
Kołnierzowe
DIN-EN, ASME
4,0
(580)
400
(752)
0,05-1,0
(7.3-145)
Stal nierdzewna

Zasada działania - ogólna

re1

Zawór redukcyjny bezpośredniego działania ma 3 kluczowe elementy:

A - Mechanizm głównego zaworu
B - Element pomiaru ciśnienia (mieszek)
C - sprężyna regulacyjna

Zmiany w ciśnieniu wylotowym są wyczuwane przez mieszki, które rozszerzają się lub kurczą w zależności od tych zmian.

Ruch mieszków przenosi się bezpośrednio na sprężynę, która otworzy lub zamknie główny zawór przez co utrzymuje ciśnienie wylotowe na odpowiednim poziomie.


re2

Pilotowy zawór redukcyjny ma 4 kluczowe elementy:

A - Mechanizm głównego zaworu
B - Zawór pilotowy (taka sama konstrukcja jak zawór bezpośredniego działania)
C - mechanizm regulacyjny (tłok i prowadnica cylindryczna)
D - kanał impulsowy

Zmiany w ciśnieniu wylotowym są wyczuwane przez mechanizm zaworowy pilota (mieszek połączony z mechanizmem zaworowym) poprzez linię impulsową D, która łączy zawór pilotowy ze stroną wylotową zaworu.

Ruch mieszków otwiera lub zamyka zawór pilotowy regulując ilość pary powodującej ruch tłoka, który otwiera lub zamyka główny zawór przez co utrzymuje ciśnienie wylotowe na stabilnym poziomie.

Zasada działania - pilotowe zawory redukcyjne RE3 i RE10N

Ciśnienie pary wlotowej

Ciśnienie pary wylotowej

Ciśnienie nastawy pary

Przed rozpoczęciem regulacji ciśnienia wylotowego należy przekręcić zielone pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby poluzować sprężynę regulacyjną (15) aż do momentu gdy będzie luźne. W tej pozycji główny zawór (4) jest zamknięty siłą sprężyny (6) podobnie jak siła sprężyny (13) zamyka zawór pilotowy (11). Kiedy para napływa do zaworu jej część wpływa do komory pilota (X) przez dyszę (Y).

Aby ustawić ciśnienie wylotowe zielone pokrętło należy obracać w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Rezultatem tego sprężyna regulacyjna (15) będzie naciskać na mieszki (14). Mieszki rozszerzą się i trzpień zaworu pilota (47) otworzy zawór pilota (11). Para, która wpłynęła do komory pilota (X) przepłynie przez zawór pilota do komory powyżej tłoka (7). Z powodu ciśnienia pary tłok przesunie się w dół i otworzy główny zawór (4). Para przepłynie na stronę wylotową zaworu.

Część Pary przepływającej na stronę wylotową napływa do komory pomiaru ciśnienia (Z) poprzez linię impulsową (D). Przez wpływ ciśnienia mieszki (14) się kurczą. W zależności od wartości ciśnienia wylotowego siła wywierana przez mieszek  i przez sprężynę regulacyjną (15) będą zrównoważone i stopień otwarcia zaworu pilota (11) będzie ustalony przez co regulowana będzie ilość pary przepływającej przez zawór pilota do tłoka. W konsekwencji stopień otwarcia głównego zaworu (4) również zostanie ustalony regulując przepływ pary na stronę zredukowaną zapewniając wymagany stabilny przepływ i ciśnienie.