Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

System SCCV

MIYAWAKI opatentowało międzynarodowo Samo-Zamykający i Centrujący zawór SCCV® udowadniając jego niezawodność i skuteczność przez ponad dwie dekady. Wiele tysięcy odwadniaczy zaopatrzonych w system SCCV® udowodnił ogromne zalety dla naszych klientów:

  • Zauważalnie dłuższy okres bezawaryjności w porównaniu do innych odwadniaczy
  • Brak częściowego albo jednostronnego zużycia zaworu czy gniazda
  • Zminimalizowane zużycie części wewnętrznych ze względu na znaczne zmniejszenie sił wymaganych do zamknięcia.
  • Żadnych strat pary we wszystkich Odwadniaczach z Regulacją Temperatury

  Pobierz

Zasada działania systemu SCCV

CENTROWANIE TB51

Zawór jest elementem "swobodnie pływającym" wewnątrz uchwytu. Zawór ustawia się w środku dzięki ciśnieniu i przepływowi kondensatu.

REGULACJA TB7N

Sprężyna i pierścień hamujący wewnątrz komory kontrolnej absorbują i łagodzą ruch zaworu w stronę gniazda.

AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE TB9N

Gniazdo i zawór są tak skonstruowane, że kondensat powracający w wyniku awarii do odwadniacza zamknie zawór i nie zawodni instalacji.

ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE DO DO RÓŻNYCH TYPÓW

Intensywne działania badawczo-rozwojowe prowadzone poprzez wiele lat spowodowało, że MIYAWAKI włączyło System SCCV® w konstrukcję różnych typów odwadniaczy. Stało się zatem możliwe by dostosować System SCCV® do szerokiego zakresu ciśnień i do wykorzystania Systemu SCCV® nie tylko w odwadniaczach Bimetalicznych ale także w Dzwonowych i Pływakowych.

ODWADNIACZE DZWONOWE PARY SERIA ES

Uchwyt zaworu jest zamocowany w specjalnie opracowanej "Super Dźwigni". Zawór jest "swobodnie pływającym" elementem wewnątrz uchwytu. A zatem przestrzeń kontrolna uchwytu zaworu zmniejsza siłę działającą w kierunku gniazda spowodowaną poprzez ruch dzwonka. Zawór zamyka delikatnie i dokładnie w centrum gniazda.

ODWADNIACZE DZWONOWE PARY SERIA ER

System SCCV(R) jest częścią "Dwu-Zaworowego Mechanizmu " który operuje na bazie ciśnienia różnicowego wewnątrz mechanizmu. Tak więc odwadniacz  charakteryzuje się wydłużoną żywotnością zespołu zaworu i większą wydajnością kondensatu w stosunku do wielkości korpusu porównując do tradycyjnych odwadniaczy dzwonowych.

ODWADNIACZ PŁYWAKOWY PARY SERIA G11N / G12N

Zawór (kulka) leży wewnątrz Uchwytu Zaworu który jest bezpośrednio połączony dźwignią z pływakiem. Poprzez zastosowanie sprężyny wewnątrz uchwytu zaworu ruch pływaka i siła przez niego powodowana nie działają bezpośrednio na zawór. To zwiększa żywotność powierzchni zamykającej zaworu.

ODWADNIACZE PARY Z REGULACJĄ TEMPERATURY SERIA TB7N

Mechanizm bimetaliczny wraz z zaworem jest wmontowany w korpus. Sprężyna redukuje siłę powodowaną przez odkształcanie się bimetalu, który przesuwa zawór w dół do gniazda. Prowadzenie zaworu w gnieździe i unoszenie się zaworu jest tak zaprojektowane by zawór zamykał bardzo płynnie dokładnie w centrum gniazda.

ZASTOSOWANIE SYSTEMU SCCV W ODWADNIACZU Z REGULACJĄ TEMPERATURY MODEL TB7N

Podczas rozruchu płytki bimetalu są płaskie i trzpień zaworu jest uniesiony w górę przez co zawór jest w pełni otwarty. Właściwie cały kondensat i powietrze są odprowadzane.

Wraz ze wzrostem temperatury kondensatu płytki bimetalu zaczynają się stopniowo wyginać co przesuwa trzpień i uchwyt zaworu w dół. Większość kondensatu jest dalej odprowadzana szybko ponieważ zawór i wszystkie otwory w gnieździe zaworowym są nadal w pełni otwarte.

Kiedy napływa kondensat o wysokiej temperaturze (bliskiej temperatury nastawy) płytki bimetalu wyginają się jeszcze bardziej, a tym samym trzpień zaworu przesuwa się w dół i uchwyt zaworowy domyka częściowo otwory gniazda. Ilość odprowadzanego kondensatu spada bardzo szybko. To powoduje, że kondensat jest przytrzymywany niedaleko bimetalu i jego ciepło przekazywane jest bezpośrednio na płytki w sposób bardziej efektywny.

W przypadku bardzo niskiego przepływu kondensatu otwory w gnieździe są całkowicie domykane przez uchwyt zaworu, a zawór precyzyjnie zamyka otwór centryczny gniazda.

W normalnych warunkach odwadniacz jest wypełniony gorącym kondensatem i jego praca wyglądać będzie jak pokazano w etapie 3. Kondensat będzie odprowadzany w sposób ciągły.