Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

BIMETAL REGULUJĄCY TEMPERATURĘ

Odwadniacze Pary z Regulacją Temperatury to odwadniacze bimetaliczne które nie podążają zgodnie z krzywą nasycenia pary. Temperatura odprowadzanego kondensatu może być ustawiona ręcznie co pozwala na dostosowanie tych odwadniaczy do bardzo szerokiego zakresu aplikacji gdzie dopuszczalne jest przechłodzenie kondensatu, a pożądana jest redukcja pary wtórnej i ochrona środowiska.

Te odwadniacze są idealnie dopasowane do pracy na głównych liniach przesyłowych pary, trasach parowych czy układach ogrzewania towarzyszącego redukując konsumpcję pary i gwarantując  wysoki procent oszczędności energii.


Model

Dostępne
Wielkości


Dostępne
Przyłącza

Maksymalne
Ciśnienie
Operacyjne
MPa (psig)
Maksymalna
Temperatura
Operacyjna
°C (°F)
Materiał Korpusu
i Pokrywy
Pobierz
TB1N
1/4", 3/8"
Gwintowane
Rc i NPT
1,6
(230)
350
(662)
Stal Węglowa
TB9N
1/2" – 1"
Gwintowane
Rc i NPT
Gniazda do Spawania
JIS, ASME, DIN
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
1,6
(230)
350
(662)
Stal Kuta
TB7N
1/2" – 1"
2,1
(305)
TBU4
1/4", 3/8"
Gwintowane
Rc i NPT
1,0
(145)
220
(428)
Stal Nierdzewna
TB51
1/2"– 1"
Gwintowane
Rc i NPT
Gniazda do Spawania
JIS, ASME, DIN
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN

6,5
(943)
425
(800)
Stal Kuta
TB52
1/2" – 1"
475
(887)
Stal Kuta
TBH71
1/2"– 1"
Gniazda do Spawania
JIS, ASME, DIN
Kołnierzowe
JIS, ASME, DIN
10,5
(1522)
470
(878)
Staliwo
TBH72
1/2"– 1"
550
(1022)
Staliwo
TBH81
1/2"– 1"
20,0
(2900)
470
(878)
Staliwo
TBH82
1/2" – 1"
550
(1022)
Staliwo


Cechy

  • Wszystkie odwadniacze wyposażone są w opatentowany mechanizm zaworowy System SCCV®
  • System SCCV® zapewnia dużo wyższą dokładność zamknięcia centrycznie w gnieździe, ponadto bardzo znacznie redukuje zużycie części wewnętrznych wydłużając żywotność odwadniacza.
  • Wysoka sprawność w oszczędności energii - eliminuje praktycznie 100% strat pary.
  • Ciągłe odprowadzanie kondensatu zgodnie z nastawioną temperaturą - bez wpływu ciśnienia wlotowego czy jego zmian.
  • Do naprawy w miejscu zabudowy - łatwa i szybka wymiana jednostki bimetalicznej i gniazda.
  • Możliwa zmiana nastawy w trakcie pracy odwadniacza (dla aplikacji niskich ciśnień).
  • Wszystkie odwadniacze wyposażone w wewnętrzny filtr.
  • Możliwość zabudowy poziomej i pionowej

Odpowiedni dla:


TB7N

Główne trasy parowe i trasy parowe niskiego i średniego ciśnienia


TB9N

Główne trasy parowe i trasy parowe niskiego i średniego ciśnienia


TBU4, TB1N

Trasy parowe, aplikacje niskiego ciśnienia


TB51/TB52
i TBH71/72/81/82

Główne linie pary wysokociśnieniowej, aplikacje wysokiego ciśnienia

Zasada działania:

zimny kondensa

gorący kondensat

Podczas rozruchu płytki bimetalu są płaskie i trzpień zaworu jest uniesiony w górę przez co zawór jest w pełni otwarty. Właściwie cały kondensat i powietrze są odprowadzane.

Wraz ze wzrostem temperatury kondensatu płytki bimetalu zaczynają się stopniowo wyginać co przesuwa trzpień i uchwyt zaworu w dół. Większość kondensatu jest dalej odprowadzana szybko ponieważ zawór i wszystkie otwory w gnieździe zaworowym są nadal w pełni otwarte.

Kiedy napływa kondensat o wysokiej temperaturze (bliskiej temperatury nastawy) płytki bimetalu wyginają się jeszcze bardziej, a tym samym trzpień zaworu przesuwa się w dół i uchwyt zaworowy domyka częściowo otwory gniazda. Ilość odprowadzanego kondensatu spada bardzo szybko. To powoduje, że kondensat jest przytrzymywany niedaleko bimetalu i jego ciepło przekazywane jest bezpośrednio na płytki w sposób bardziej efektywny.

W przypadku bardzo niskiego przepływu kondensatu otwory w gnieździe są całkowicie domykane przez uchwyt zaworu, a zawór precyzyjnie zamyka otwór centryczny gniazda.

W normalnych warunkach odwadniacz jest wypełniony gorącym kondensatem i jego praca wyglądać będzie jak pokazano w etapie 3. Kondensat będzie odprowadzany przy stabilnej temperaturze (bardzo zbliżonej do temperatury nastawy).