Od 1933 roku MIYAWAKI opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia stosowane w instalacjach pary i kondensatu.

Dr. Trap Jr. PM15

Odwadniacze są używane w wielu zakładach na całym świecie, aby uniknąć marnowania pary. Liczba odwadniaczy w jednej dużej rafinerii to kilka tysięcy. Tak ogromna liczba odwadniaczy wskazuje na potrzebę wytwarzania przez producenta odwadniaczy produktu wysokiej jakości o długiej żywotności.

Podkreśla również odpowiedzialność użytkownika końcowego za dobrze zorganizowany program przeglądów i konserwacji odwadniaczy celem terminowej wymiany wadliwych urządzeń, zmniejszenia ogólnego zużycia pary i związanych z tym strat finansowych oraz ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery przez CO2.

MIYAWAKI zgromadziło ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie inspekcji odwadniaczy w różnych zakładach przez kilka dziesięcioleci. Jego ostatnie działania badawcze zaowocowały opracowaniem praktycznego i łatwego w użyciu dr Trap Jr. o nazwie PM 15. Przeznaczony do szybkiej oceny aktualnych warunków, szczególnie w małych i średnich populacjach pułapek. Zestaw narzędzi składa się z analizatora z podstawową funkcjonalnością oraz rozbudowanego oprogramowania do zarządzania wynikami.

Dr. Trap Jr. składa się z:

1. Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru odwadniaczy PM11

Do pomiaru poziomu wibracji oraz temperatury każdego odwadniacza.

  1. Przyrząd pomiarowy wyświetla poziom wibracji i temperatury w tym samym czasie
  2. Obsługa jednym przyciskiem dla wszystkich funkcji
  3. Długa żywotność baterii - 40 godzin lub więcej ciągłej pracy. Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności.
  4. Jako funkcję dodatkową przyrząd posiada stoper. Jest on użyteczny przy monitorowaniu cykli i wibracji.
  5. Przyrząd pomiarowy szacuje i wyświetla ciśnienie pary nasyconej na podstawie mierzonej temperatury. Jest użyteczny nie tylko przy odwadniaczach ale również przy zaworach parowych i rurociągach.
  6. Kompaktowy, lekki i łatwy w transporcie

2. Oprogramowanie SurveyPro Light PM150

Do oceny przecieków pary, kalkulacji strat pary oraz strat finansowych niezwłocznie po wprowadzeniu poziomu wibracji dla każdego odwadniacza do oprogramowania. Program przedstawia listę wadliwych odwadniaczy, sumaryczne analizy i powiązane z nimi wykresy graficzne. Tworzy również zapisy historyczne włączając w to wyniki wcześniejszych pomiarów. W ten sposób widoczne są efekty okresowych przeglądów odwadniaczy.

  Pobierz